Kati Tuovinen

PRINCE2 käyttöönotto, Case Istekki

Toimin Istekki Oy:ssä Projekti- ja hankepalvelujen palvelupäällikkönä ja projektipäälliköryhmän esimiehenä. Istekissä olen työskennellyt nyt kaksi vuotta. Tehtävässäni vastaan yrityksemme projektiliiketoiminnan ja vuosi sitten perustetun projektitoimiston operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä. Erilaisten ICT ja R&D -projektien parissa olen työskennellyt päätoimisesti viimeiset kymmenen vuotta. Kokemusta on kertynyt projektien johtamistehtävien ohella suunnittelusta käytännön toteutukseen ja tutkimukseen. Ennen nykyiseen tehtävääni siirtymistä työskentelin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tietohallinnossa kehittämispäällikkönä ja vs. hankepäällikkönä.


Esityksen kuvaus:

Esityksessäni kerron, miten PRINCE2 ja projektien prosessimainen johtaminen sekä skaalautuvan ja dynaamisen projektinhallintamenetelmän käyttöönotto ovat mahdollistaneet Istekin projektiliiketoiminnan myönteisen kehityksen. Hyvää menestystä odotamme myös jatkossa, sillä olemme Istekissä oivaltaneet, että PRINCE2:n seitsemän periaatteen, teeman ja prosessin omaksumisen ohella panostus henkilöstön laaja-alaisen projekti- ja prosessiosaamisen kehittämiseen kannattaa.