Sami Lilja

Systeemijohtaminen

Sami Lilja on ketterän ohjelmistokehityksen ammattilainen ja kokenut johdon konsultti. Samilla on kahdenkymmenen vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä, projektien ja organisaatioiden johtamisesta sekä Agile- ja Lean-valmennuksesta ja mentoroinnista. Reaktorilla Sami työskentelee kouluttajana ja valmentajana ja osallistuu muutoshankkeiden käytännön toteutukseen. Scrumin lisäksi Sami hyödyntää Kanban-järjestelmää organisaatioiden suorituskyvyn parantamisessa. Viime vuosina Sami on perehtynyt systeemiajatteluun ja sen hyödyntämiseen tietotyön johtamisessa ja ylimmän johdon valmentamisessa.


Esityksen kuvaus:

Systeemiajattelu on lähestymistapa organisaation toiminnan ja suorituskyvyn ymmärtämiseen. Siinä tutkitaan organisaatiota systeeminä, joka koostuu toisiinsa liittyvistä osista. Nämä osat yhdessä muodostavat koko systeemin käyttäytymisen ja ominaispiirteet. Sen sijaan, että osia tutkitaan erillään, systeemiajattelu ottaa holistisen näkökulman ja pyrkii ymmärtämään kuinka osat toimivat yhdessä.

Moni organisaatio taistelee tehdäkseen tuloksia vaikka he käyttävät monia erinomaisia menetelmiä, kuten Scrum tai Kanban. Organisaatiot hyötyisivät systeemiajattelun tuoman kokonaisvaltaisen ymmärryksen tuomasta selkeydestä. Kun ymmärtää kuinka systeemin osat vaikuttavat toisiinsa ja toimivat yhdessä tai toisiaan vastaan on mahdollista vaikuttaa systeemiin ja saada aikaan kaivattuja tuloksia.

Tässä puheessa Sami esitellään systeemiajattelun periaatteet ja kuinka niitä voi hyödyntää käytännön työssä. Ajattelun tueksi esitetään hauskalla ja mieleenpainuvalla tavalla esimerkkejä käytännön tilanteista ja siitä, kuinka systeemin ymmärtäminen on tuottanut paremman lopputuloksen.