Anne Koskinen-Kannisto

Tilannetietoisuuden merkitys johtamisessa

Anne Koskinen-Kannisto on toiminut erilaisissa toiminnan ja järjestelmien kehittämistehtävissä vuodesta 2007 lähtien vastaten kehityshankkeista, joiden tavoitteena on ollut niin järjestelmien kuin toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen. Sitä ennen hän on toiminut opetustehtävissä, tutkijana sekä erilaisissa IT-asiantuntijatehtävissä vuodesta 2002. Tilannetietoisuuden merkitys muutoksessa johtamisessa ja organisaation toiminnan kehittämisessä ­aiheeseen liittyen Anne on tehnyt usean vuoden ajan Puolustusvoimien palveluksessa kansainvälistä tutkimusta monikansalliseen yhteistyöhön liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Tämän tutkimustyön pohjalta hän väitteli tilannetietoisuuden merkityksestä huhtikuussa 2013, jolloin hänestä tuli Suomen ensimmäinen sotatekniikasta väitellyt sotatieteiden tohtori. Anne korostaa toiminnassaan että vaikkakin puhutaan esimerkiksi teknologisista ratkaisuista ja niiden kehittämisestä organisaation toiminnan tueksi, kyse on pohjimmiltaan kokonaisuuden kehittämisestä ja ymmärtämisestä mitä reunaehtoja ja vaatimuksia organisaatio ja sen toimintaympäristö järjestelmille asettaa. Teknologisia ratkaisuja voidaan hyödyntää myös muutoksessa johtamisessa, mutta teknologiaa ei tulisi käsitellä itseisarvona, vaan arvon tulisi määräytyä kokonaisuuden tukemisen kautta, johon sisältyvät niin liiketoiminnan strategisen ja operatiivisen ympäristön analysointi, organisatoristen elementtien tunnistaminen sekä myös sosiaalisten tekijöiden asettamien reunaehtojen tunnistaminen. Annen kokemuksen mukaan vasta näiden tosiasioiden tunnustamisen jälkeen olemme askeleen lähempänä sellaisia ratkaisuja, jotka tukevat organisaation asiakkaille lisäarvoa tuottavaa toimintaa, huomioiden toimintaympäristön muuttujat. Näin ollen Annen sydäntä lähellä ovat jatkuva toiminnan parantaminen sekä tilannetietoisuuden kehittäminen, jotka kulkevat käsi kädessä organisaation muutosjohtamisessa, joista hän omassa esityksessään kertoo kokemustensa kautta.


Esityksen kuvaus:

Omassa puheenvuorossani pohdin organisaation kehittämisessä onnistumisen edellytyksiä muutosjohtamisen näkökulmasta.
Esityksen aikana käsittelen organisaation kehittämistä seuraavien kysymysten pohjalta:
Mikä tilannetietoisuus?
Mitä haasteita tilannetietoisuuden muodostumiselle on tunnistettavissa organisaatioissa?
Miten tilannetietoisuus vaikuttaa muutosjohtamisessa onnistumiseen tai epäonnistumiseen?
Miten jatkuvan parantamisen filosofia tukee muutosjohtamista?