Aki Lähteenmäki

Konfiguraationhallinta - Go vai No-Go?

Aki Lähteenmäellä on 14 vuoden kokemus erillaisissa ICT-palvelunhallinnan tehtävissä. Teleoperaattoriympäristössä uransa aloittaneena ja myöhemmin useissa erillaisissa IT organisaatioissa työskennellyt Aki on kerännyt monipuolista tietämystä ja osaamista erillaisista teknologioista, parhaista käytännöistä sekä näiden kahden osa-alueen menestyksellisestä sovittamisesta yhteen ja käytäntöjen jalkauttamisesta.

Yleisimpien IT -palvelunhallinnan prosessien kehittämisen lisäksi Akin erikoisosaamisalueena on erillaiset konfiguraationhallintaan, palveluportfolioon ja -katalogiin sekä tietojen mallinnukseen liittyvät tehtävät. Hänellä on myös pitkä kokemus useiden erillaisten IT-toiminnaohjausjärjestemien kehittämisestä.

Aki toimii ITSMF Finlandin CMDB SIG (Special Interest Group) ryhmän vetäjänä.


Esityksen kuvaus:

Konfiguraationhallinta ja CMDB käsitteinä jakaa mielipiteitä. Kriittisimmät tarkastelijat pitävät niiden käyttöönottoa tuhoon tuomittuna ajatuksena. Vastapuolella painaa argumentit konfiguraatiotiedon roolista päivittäisten operatiivisten tehtävien, laatutyön ja kehittämisen välttämättömänä tausta- ja tukitietona. Symfonin Aki Lähteenmäki käsittelee aihetta eri näkökulmista ja antaa eväitä asian käsittelyyn organisaatioissa.