Matti Erkheikki

Automaattinen prosessianalyysi. Datasta kuvaksi – näe prosessien villi todellisuus.

Matti Erkheikki on QPR Software Oyj:n johtoryhmän jäsen vastuullaan Suora ja OEM liiketoiminta. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus prosessien kehittämisestä ja prosessijohtamisesta. Viimeiset neljä vuotta hän on ollut aktiivisesti mukana täysin uudenlaisen prosessianalytiikan mullistavan tuotteen, QPR ProcessAnalyzer, kehittämisessä ja kaupallistamisessa.


Esityksen kuvaus:

Automaattinen prosessianalyysi. Datasta kuvaksi – näe prosessien villi todellisuus. Esityksessä käsitellään täysin uutta lähestymistapaa prosessien kuvaamiseen ja analysointiin operatiivisiin tietojärjestelmiin tallentuneen tapahtumatiedon pohjalta. Esityksessä verrataan tätä uutta menetelmää perinteiseen ja kuvataan sen hyötyjä sekä sitä, mikä tekee siitä tällä hetkellä täysin ainutlaatuisen. Osana esitystä käydään myös läpi konkreettinen käytännön esimerkki menetelmää tukevan QPR ProcessAnalyzer ohjelmiston hyödyntämisestä automaattisessa prosessianalyysissä.